Puhelin  010 505 6750
Sähköposti  info@loime.fi

Tuula Hyyrynen

Eläinlääketieteen lisensiaatti, tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäri

Valmistuin eläinlääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1986 Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta Helsingistä, jonka jälkeen olen suorittanut tarkastuseläinlääkäri- ja elintarvikehygieenikkotutkinnot, sekä tarttuvien tautien erikoiseläinlääkäritutkinnon. Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologian ja parasitologian, sekä epidemiologian osastolla tekemäni erikoistumisen syventävän opintokokonaisuuden aihepiireinä olivat tarttuvien tautien lääkehoito (mukaan lukien mikrobi- ja loislääkeresistenssi) ja loistautien epidemiologia, diagnostiikka ja ennaltaehkäisy.

Työurastani pääosan olen toiminut pieneläinpraktikkona yksityisvastaanotoilla (Malminkartanon eläinlääkärivastaanotto Ay ja Kannelmäen eläinlääkärit Oy), joiden perustajajäsen olen ollut. Seitsemän vuoden ajan ennen maalle muuttoa toimin Vantaan kaupungin pieneläinpraktiikkaa tekevänä sopimuseläinlääkärinä. Työhöni kuului normaalin vastaanottotyön lisäksi Vantaan kaupungin pieneläinpäivystys 2-3 kertaa viikossa. Ennaltaehkäisevän terveydenhuoltotyön
ja laboratoriodiagnostiikan lisäksi pehmytosakirurgia on lähellä sydäntäni.

Tuotantoeläinten terveydenhuoltoon liittyvää osaamista olen kerryttänyt erikoistumiskoulutuksen lisäksi toimiessani elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tarkastuseläinlääkärinä ja osallistumalla erityisesti lampaiden terveydenhuoltokoulutuksiin, sekä huolehtimalla oman lammaskatraamme terveyden- ja sairaanhoidosta.

 

« Takaisin